Visiem dzīvot zaļi!

Zemnieku saimniecība “Vilciņi” ir ģimenes saimniecība, kur pamatnodarbošanās ir putnkopība. To dējējputni dzīvo Saukas dabas parkā “Vilciņos”, Saukas pagastā, Jēkabpils novadā.

ZS “Vilciņi” saimniekošanas devīze ir “Visiem dzīvot zaļi”! Vairāku gadu garumā saimniecību veidota tā,  lai saviem mājputniem nodrošinātu visu nepieciešamo, ar bagātīgu barību, saimniecībā audzētiem graudiem. Mājputnu telpas un āra pastaigu laukumi būtu tiem atbilstoši, kā arī rūpējās par to veselību un labturību.

ZS “Vilciņi” Dzīvo un strādā saskaņā ar dabu un vidi kurā atrodās.

Pērļu vista ir Āfrikas vista ar augstu imunitāti un izturību pret klimatiskajiem apstākļiem. Pēc raksturojuma ļoti vērīgs un tramīgs putns ar labu redzi. Izteikts zaļbarības cienītājs.

Pērļu vistas ola ir trīs rezies vērtīgāka par vistu olu. Pērļu vistu olām ir maiga garša, dzeltenums satur daudz karotīna. Pati ola ir ar stipri izteiktu čaummalu, līdz ar to izturīga un pasargāta no ārējās vides ietekmes. Lai gan pērļu vistas ir čaklas dējējas, to olas ir sezonālas.

Ieteicams produkts bērniem.

ZS “Vilciņi”klienti  kuri lieto uzturā pērļu vistu olas, jo ir atskārtuši, ka tām nav alerģiskas reakcijas atšķirībā no vistu olām.