SIA ”Tauri” ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014-2020.gadam pasākuma 4. ”Investīcijas materiālajos aktīvos” apakšpasākuma 4.2. ”Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” līdzfinansēto projektu Nr.17-00-A00402-000075 ir iegādājusies jaunu gaļas mikseri, gaļas kuteri, ratiņus, auksto vitrīnu, dzesēšanas un uzglabāšanas konteinerus, mēbeļu komplektu, benzīna elektrostaciju, virtuves aprīkojumu.